Projecten

Werkzaamheden Deskundig Leidinggevende Projecten bij DSM/Chemelot

In opdracht van Janssen Grondverzet en Transport wordt een project begeleid op het terrein van DSM Chemelot. Het project bevat het aanbrengen van 1800 grond verdringende funderingspalen in een conditie van 3T/1F voor de nieuwbouw New Generation Sulfa. Voor dit project worden een DLP-er en MVK-er (Middelbaar Veiligheidskundige) ingezet.
In opvolgende fases heeft KIESVeiligheid voor hetzelfde project een DLP-er geleverd aan BAM Zuid-Oost en Jansen Infra.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Werkzaamheden Deskundig Leidinggevende Projecten.

In opdracht van Wolter Groep Sloopwerken heeft KIESVeiligheid een sanering begeleid in Sittard. Het betreft een grondsanering met PAK's, zware metalen en asbest. Naast de ondersteuning van het project tijdens de uitvoering heeft KIESVeiligheid zorg gedragen voor het opstellen en actualiseren van het V&G plan. Voor dit project zijn naast een DLP ook een MVK en HVK ingezet. De HVK-er is ingezet vanwege het valideren van het V&G plan en de startwerkinstructie.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Middelbaar Veiligheidskundige ExxonMobil ROP Rotterdam Europoort

In opdracht van ArboSupport heeft KIESVeiligheid een project van IVENS Constructie NV uit Antwerpen als HSE supervisor ondersteund. Het project omvatte het bouwen van 2 stalen opslagtanks van 14.000 en 18.000 m3 .
Op de site van ExxonMobil wordt het LPSA (Lost Prevention Self Assessment) systeem gehanteerd. Hierbij wordt van iedereen verwacht dat hij of zij vooraf goed afweegt wat de risico’s zijn van de werkzaamheden voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving.
Werkzaamheden bestaan uit het opstellen van TRA’s, Toolboxen, werkplekinspecties voor eigen discipline, maar ook voor de totale bouwplaats als cold-eye, samen met een vertegenwoordiger van de klant.
Communicatie in Nederlands en Engels. Alle instructies worden ook nog vertaald in het Slowaaks.
Zoals bekend in de petrochemische industrie is hier ook een streng vergunningensysteem.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Veiligheidskundige DAF trucks.

KIESVeiligheid verzorgde met grote regelmaat werkplekinspecties. Tijdens de inspectieronden worden de medewerkers van contractoren geobserveerd op de manier van werken. Dit wordt getoetst aan de wettelijke eisen van de Arbo-wetgeving met de aanvullende veiligheidseisen van DAF-trucks. Speerpunten zijn met name werken op hoogte, gehoorbescherming en stofvorming. Met name de laatste is op de eerste plaats ongezond voor de medewerkers op de bouwplaats en in de fabriek. Daarnaast is stof ook een schadelijk iets voor de productieprocessen.
In opdracht van DAF Trucks heeft KIESVeiligheid in samenwerking met Haarbosch Advies Opleiding, de nieuwbouw van gebouw E055 begeleid, voor de afdeling Site &Buildings van de locatie Eindhoven. Het project omvatte nieuwbouw/ uitbreiding van een gebouw met aansluiting op operationele omgevingen. Een deel van het project wordt zelfs binnen operationele productie-omgeving uitgevoerd.
De resultaten van de observatieronden worden dagelijks gerapporteerd aan de projectleider van DAF trucks. De rapportage wordt aangeleverd in de vorm van een logboek met fotoverslag en beschrijving van de bevindingen. Bij gevaarlijke situaties worden direct interventies uitgevoerd met het doel het veiligheidsbesef te verhogen. Daarvoor worden op de werkplek gesprekken gevoerd met de medewerkers.
Daarnaast zijn de diverse (deel) V&G plannen van hoofdaannemer en onderaannemers getoetst en beoordeeld.
Het project is uiteindelijk zonder rapporteerbare ongevallen afgesloten.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

HSE supervisor Lifting en Heavy lifting Turn Around Borealis Kallo 2017

Door Aertssen Kranen NV uit Stabroek, België is KIESVeiligheid gevraagd om als HSE supervisor de Turnaround van Borealis Kallo te begeleiden.
Tijdens de TA zijn is Aertssen Kranen met veel kranen, transport en personeel op site.
Binnen 77 dagen moet de plant weer operationeel zijn. Dit houdt in dat er een strakke planning en een zeer hoog veiligheidsbesef moet zijn. Er werken gemiddeld 1000 mensen per dag naast, boven elkaar of in elkaars nabijheid.
Tijdens de werkzaamheden zal KIESVeiligheid zorgdragen voor de instructie, begeleiding van het Aertssen personeel. Dit betekend dat er regelmatig toolboxen en werplekinspecties gehouden worden.
Aertssen werkt faciliterend voor alle contractors on site. Dat betekent dat alle TRA’s van de betreffende contractor gescreend moet worden met betrekking tot de werkzaamheden van Aertssen.
De slogan voor de TA is Goal Zero, no accidents, no incidents, no leaks.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

HSE advisor/supervisor Lifting, heavy lifting en heavy transport Aertssen Kranen NV

Voor Aertssen Kranen NV heeft KIESVeiligheid als HSE advisor en supervisor diverse vaste projecten begeleid. Dit waren projecten op de raffinaderijen van ExxonMobil en Total in Antwerpen.
Op de site van ExxonMobil wordt het LPSA (Lost Prevention Self Assessment) systeem gehanteerd. Hierbij wordt van iedereen verwacht dat hij of zij vooraf goed afweegt wat de risico’s zijn van de werkzaamheden voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving.
Werkzaamheden bestaan uit het opstellen van TRA’s, Toolboxen, werkplekinspecties voor eigen discipline, maar ook voor de totale bouwplaats als cold-eye, samen met een vertegenwoordiger van de klant. Verder doorgroeien in het LPS systeem naar een volgende ‘milestone’.
Dagelijkse begeleiding van de uitvoerenden met de bedoeling het veiligheidsbesef tot een hoog niveau te brengen.
Met de eigen mensen de risico-tolerantie en risico-acceptatie verbeteren. Hierdoor durft men ook te reageren naar de klant wanneer er zaken niet in orde zijn om veilig te kunnen werken.
Aertssen Kranen wordt als huiscontactor gevraagd om deel te nemen in een werkgroep om de veiligheid op de raffinaderij te verhogen voor process, maintenance en contractoren.
Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Veiligheidskundige Ineos Antwerpen, Camel en Alkox project

In opdracht van Inzo en in samenwerking met Jacobs Belgium heeft KIESVeiligheid enkele weken voor vervanging gezorgd tijdens het project. De hoofdtaken waren het geven van introductietrainingen en werkplekinspecties. De trainingen werden in meerdere talen gegeven. Tijdens de werkzaamheden waren er betredingen van besloten ruimten. Diverse disciplines en verschillende nationaliteiten zijn gelijktijdig aan het werk.

Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Safety supervisor Aspen Oss

In opdracht van Fortec levert KIESVeiligheid een safety supervisor bij het pharmaceutisch bedrijf Aspen. Op het terrein zijn diverse projecten in uitvoer. De veiligheidsstandaard van de contractoren moet omhoog. Hiervoor is een dagelijks toezicht ingezet vanuit Aspen.

Naast het toezicht worden er werkplakinspecties uitgevoerd. Tevens verzorgt KIESVeiligheid de introductietrainingen welke elke medewerker jaarlijks moet volgen.

Enkele projecten op de site van Aspen:
Sloop en ontmanteling van enkele bedrijfsgebouwen
Rioolrenovatie
Interne sloop en verbouwing van een laboratorium
Nieuwbouw bluswatertanks.

Omdat er bij Aspen geneesmiddelen geproduceerd worden zijn er in bepaalde gedeelte speciale regels op het gebied van hygiëne (cleanrooms).

Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Trainer VCA

In opdracht van Simons Advies en training verzorgt KIESVeiligheid op diverse locaties VCA trainingen. De trainingen zijn voorbereiding voor het VCA examen wat door een erkend en gecertificeerde instantie wordt afgenomen.

Safety Supervisor Friesland Campina Veghel

In samenwerking met Arbo Support en in opdracht van Installatiebedrijf Kuijpers verzorgt KIESVeiligheid dagelijkse begeleiding van de nieuwbouw van fabrieksonderdeel. Dagelijkse werkplekinspecties en rapportage aan de Friesland Campina. De fabriek is in bedrijf. De werkzaamheden worden binnen de productieplanning uitgevoerd. Ook hier zijn aanvullende regels voor hygiëne. De fabriek produceert zowel food als geneesmiddelen.

Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Bouw veiligheidscoördinator Nieuwbouw gebouw S Radboud UMC Nijmegen

In opdracht van Arbo Support verzorgt KIESVeiligheid de Arbo begeleiding van de nieuwbouw gebouw S van het Radboud UMC te Nijmegen. Namens de bouwcombinatie Fourcare worden er werkplekinspecties gehouden. Op de bouwplaats zijn veel anders talige en mensen met een ander veiligheidsbesef dan wat we in Nederland verwachten. Beoordelen van V&G plannen en het beoordelen van TRA’s.

Veiligheidskundige Nedzink

In opdracht Simons Advies en Training verzorgt KIESVeiligheid de veiligheidskundige begeleiding van het Olympusproject bij Nedzink te Budel. De werkzaamheden bestaan uit periodieke werkplekinspectie en beoordeling van V&G plannen. Hier wordt een nieuw productiehal gebouwd en in een bestaande hal een nieuwe machine geplaatst. Veel bouwkundige werkzaamheden. On site zijn er Italiaanse en Griekse contractoren. Communicatie in het Engels.

Bij Nedzink Heeft KIESVeiligheid de VCA trainingen verzorgd voor de medewerkers van de technische dienst.

Vanwege geheimhoudingsplicht worden er geen foto’s van dit project gepubliceerd.

Een slimme opdrachtgever kiest: KIESVeiligheid