KIESVeiligheid is een zelfstandig bureau wat voornamelijk richt op detachering op gebied van o.a.:

Hierbij kunnen wij u eenmalig, projectmatig en kort of langdurige ondersteuning bieden zowel intern als extern.

Het bedrijf

De heer Kropman is afgestudeerd als middelbaar veiligheidskundige (MVK) en (lead) auditor. Na ruim 25 jaar ervaring in civiel-, cultuur en milieutechnische projecten zijn de activiteiten uitgebreid met veiligheidskundige begeleiding en ondersteuning. Zelf is hij begonnen op de werkvloer en heeft door de jaren heen verschillende functies bekleed binnen de eerder genoemde vakgebieden. Hierdoor heeft hij praktische kennis en ervaring opgedaan als werkvoorbereider, uitvoerder en directievoerder/toezichthouder. Door deze ervaring is KIESVeiligheid voor u een goede partner. Er is veel ervaring op het gebied van bouwplaats management. Zeker wanneer er taken gecombineerd kunnen worden. De kennis en ervaring van het vakgebied, maakt dat u een goed afgewogen en doordacht veiligheidskundig advies en vakkundige begeleiding kunt verwachten. Wanneer u op zoek bent naar een (lead) auditor met betrekking tot o.a. VCA , ISO en BRL normen of een MVK-er, KVP-er of DLP-er voor een start werkinstructie, begeleiding en toezicht houden volgens de CROW 400 werken in of met de verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water kunt u een beroep doen op KIESVeiligheid. V&G plannen worden door een geregistreerde HVK beoordeeld en goedgekeurd.

KIESVeiligheid heeft voor zowel contractoren als opdrachtgevers projecten begeleid in de (Petrochemische) industrie als HSE advisor en supervisor. Bij de diverse bedrijven worden veiligheidssystemen gehanteerd. Elke plant/site heeft primair een poortinstructie. Veelal wordt wekelijks een toolboxmeeting gegeven. Er zijn dagelijkse observatieronden. Voor veel jobs moeten specifieke TRA’s geschreven worden. In de industrie, zeker tijdens een Turnaround of shutdown is er communicatie in het Engels vanwege de diversiteit van nationaliteiten.

Tevens heeft KIESVeiligheid geregistreerde HVK-ers achter de hand voor het beoordelen en vaststellen van TRA's etc.

KIESVeiligheid heeft kennis van het werken vanaf het water en scheepvaart. Veiligheidsinspecties kunnen vanaf het water plaatsvinden. Tevens kunnen wij ons ook op het water verplaatsen en kunnen wij eenvoudig werkschepen en pontons bereiken.

Een slimme opdrachtgever kiest KIESVeiligheid

Detachering

KIESVeiligheid kan u o.a. voorzien in:

Calamiteiten

Indien u voor calamiteiten / ongevallen / bijna ongevallen een deskundig en onafhankelijk advies van een veiligheidskundige nodig heeft, neemt u contact op met KIESVeiligheid. Ook als u uitval heeft binnen uw organisatie en u heeft snel een MVK-er, DLP-er of KVP-er nodig , kunt u een beroep doen op KIESVeiligheid. Ook voor geplande of ad hoc inzetten van verkeersregelaars kan KIESVeiligheid u van dienst zijn.

Vakgebied

Grond-, Weg-, Waterbouw (GWW)
Waterbouwkundige werken vanaf het water, baggerwerkzaamheden
Cultuurtechnische werken
Riolering
Bodemsanering CROW 400
Werken in de verontreinigde grond(water) baggerspecie
Verkeersregelaar

Opdrachtgevers

Ingenieursbureaus
Adviesbureaus
Opleidingsinstellingen
Certificerende instellingen
Aannemingsbedrijven
Gemeenten
Overheden
Semi overheden
Collega's

Een slimme opdrachtgever kiest: KIESVeiligheid